Privacy- en cookieverklaring

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Lawrence Wellingham Group B.V.. Wij kunnen gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via contact- en/of bestelformulieren die u invult, als u ons direct emailt of telefonisch contact opneemt of onze website bezoekt.

Uw privacy is voor ons van groot belang en wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, worden deze door ons passend veilig verwerkt en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het opnemen van contact, bijvoorbeeld bij een informatieverzoek of support;
 • het doen van marketingactiviteiten, zoals het versturen van een nieuwsbrief;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te delen via sociale netwerken;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorie├źn persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • Betaalgegevens bij bestellingen;
 • Serverlogs met gegevens over uw verbinding met onze website;
 • Cookies (zie verder op deze pagina);
 • IP-adressen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te bereiken, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Na deze periode kunnen wij geanonimiseerde gegevens gebruiken voor analyse doeleinden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. In het geval dat wij activa verkopen of zelf geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, kunnen we je persoonsgegevens delen met of overdragen aan de beoogde koper.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met betalingsproviders (zoals iDEAL en PayPal), fulfilment bedrijven (zoals PostNL) en in bepaalde gevallen verstrekken wij licentiegegevens aan software fabrikanten.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen (zoals Twitter en Facebook). Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Sommige partijen kunnen buiten de EU gevestigd zijn, maar wij zullen altijd uw privacy in het oog houden.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken technische/functionele cookies om bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van de website goed te laten werken en uw voorkeuren op te slaan.

Voor analytische cookies maken we gebruik van Google Analytics om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hoe onze website gebruikt wordt en hoe effectief bepaalde campagnes zijn. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten waarbij uw gegevens niet gebruikt worden voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw privacyrechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. In voorkomende gevallen kunnen wij u vragen zich nader te legitimeren. Onze contactgegevens staan in deze verklaring vermeld.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen over privacy hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Lawrence Wellingham Group bv
Post: Postbus 5058, 5800GB, Venray, Nederland
E-mail: privacy@wellinghamgroup.com