IT & Cyber Security

[leading]De door Wellingham Group aangeboden producten en diensten richten zich vooral op Identiteits- en toegangsbeheer (tokens, IAM), compliancy tools (log management, SIEM) en cyber defense (APT, automatic remediation). De gevoerde producten worden onderstaand kort besproken, waarbij er meer informatie te vinden is op andere pagina’s op deze website. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.[/leading]

[column_two_thirds]

Identiteits- en toegangsbeheer

Beveiliging van (digitale) persoonlijke en bedrijfsgegevens is in een steeds meer ‘connected’ wereld steeds belangrijker. Niet alleen wilt u zeker zijn dat gebruikers daadwerkelijk zijn wie men claimt te zijn (authenticatie), maar ook dat toegang beperkt is tot die zaken waar men ook toe gerechtigd is (authorisatie).

Zowel in een (groot)zakelijke als privéomgeving vindt men dan ook Identity and Access Management (IAM) systemen voor dit doel. Wellingham Group biedt hiervoor de volgende producten en diensten aan, ieder met hun eigen insteek.[/column_two_thirds]
[column_third_last]cyber-security[/column_third_last]

Yubico / YubiKey: 2FA-tokens met gratis cloudauthenticatiedienst en opensourcecomponenten

Het gebruik van uitsluitend gebruikersnamen en wachtwoorden ter identificatie van een gebruiker heeft beperkingen: wachtwoorden kunnen gekraakt of onderschept worden zodat een onbevoegde toegang kan krijgen tot niet voor hem/haar bestemde informatie.

Door tweefactorauthenticatie tijdens het inloggen op netwerk en/of (web)applicaties kan het beveiliginsniveau verhoogd worden. Het van oorsprong Zweedse Yubico biedt een heel gamma aan hardwaretokens (YubiKeys), een gratiscloud authenticatiedienst en opensourcesoftware aan om tweefactorauthenticatie mogelijk te maken voor heel wat opensource en commerciële oplossingen.

[button color=”orange” url=”http://www.yubikeyshop.nl/nl/webshop_yubikey.html”]Bestel nu via YubikeyShop.nl[/button][button color=”orange” position=”right” url=”/it-cyber-security/yubikey”]Meer informatie over Yubico / YubiKey[/button]


LastPass Premium / Enterprise: veilige webwachtwoordkluis voor privé en (groot)zakelijk gebruik

Wachtwoorden voor webapplicaties die door mensen onthouden moeten worden, zijn in de regel zwak. Bovendien wordt hetzelfde wachtwoord veelal gebruikt voor meer dan één webapplicatie. Indien zo’n wachtwoord gekraakt of onderschept wordt, krijgt een onbevoegde toegang tot niet voor hem/haar bestemde informatie.

Een wachtwoordkluis zoals LastPass helpt u door al uw wachtwoorden voor u te onthouden, zodat u sterke wachtwoorden kunt kiezen en ook voor iedere webapplicatie apart. LastPass zelf kent uw wachtwoorden niet, want die worden op uw computer versleuteld. Door in te loggen op de wachtwoordkluis met tweefactorauthenticatie met bijvoorbeeld een YubiKey, is die toegang extra beveiligd. LastPass biedt buiten de Premium-versie ook een Enterprise-versie voor grotere gebruikersgroepen die meer beheermogelijkheden biedt.

[button color=”orange” url=”http://www.yubikeyshop.nl/nl/webshop_yubikey.html”]Bestel nu via YubikeyShop.nl[/button][button color=”orange” position=”right” url=”/it-cyber-security/lastpass”]Meer informatie over LastPass Premium / Enterprise[/button]


Collective Software / AuthLite: tweefactorauthenticatie voor Microsoft Active Directory

Wachtwoorden kunnen gekraakt of onderschept worden en gebruikers kiezen niet altijd sterke wachtwoorden. Met tweefactorauthenticatie houdt u onbevoegde personen buiten, maar u krijgt er een uitdaging bij: u moet de tokens uitrollen en beheren. Collective Software biedt u met AuthLite de mogelijkheid om tweefactorauthenticatie naadloos in uw Windows-netwerk met Active Directory te integreren.

Met AuthLite krijgt uw Active Directory-omgeving rechtstreekse toegang tot tweefactorauthenticatie. Alle software die van Active Directory gebruikmaakt, is daardoor beveiligd: niet alleen Windows-netwerklogins maar ook VPN’s en RDP. De installatie en het beheer zijn eenvoudig en uw gebruikers krijgen hun vertrouwde aanmeldvensters te zien. Zowel YubiKeys als OATH-tokens zijn ondersteund.

[button color=”orange” url=”http://www.yubikeyshop.nl/nl/webshop_yubikey.html”]Bestel nu via YubikeyShop.nl[/button][button color=”orange” position=”right” url=”/it-cyber-security/authlite”]Meer informatie over Collective Software / AuthLite[/button]


RCDevs / OpenOTP: flexibele tweefactorauthenticatie voor complexe omgevingen

Statische wachtwoorden vormen geen adequate manier om digitale bedrijfsinformatie van onbevoegden af te schermen. Tweefactorauthenticatie voegt een extra beveiligingslaag toe, maar is in grote bedrijfsomgevingen moeilijk uit te rollen. Als u tweefactorauthenticatie introduceert, moet u die immers met allerlei onderdelen van uw infrastructuur integreren, zoals UNIX- en Windows-computers, Outlook Web Access of een VPN.

OpenOTP Server van RCDevs is flexibel genoeg om tweefactorauthenticatie zelfs in de meest complexe IT-infrastructuren te integreren. Daardoor bent u zeker dat uw werknemers op een veilige manier aanmelden op eender welk systeem, zodat gevoelige informatie niet in de verkeerde handen komt. OpenOTP ondersteunt een breed gamma aan tokens (hardware en software) en mechanismes om eenmalige codes door te geven (sms, e-mail en afgedrukte OTP-lijsten), maakt het beheer kostenefficiënt met self-provisioning en self-service en heeft een flexibel licentiemodel.

[button color=”orange” url=”/it-cyber-security/openotp”]Meer informatie over RCDevs / OpenOTP[/button]


[column_two_thirds]

Cyber defense en compliancy tooling

Digitale persoonlijke en bedrijfsgegevens zijn in een steeds meer ‘connected’ wereld steeds belangrijker en daarom ook van waarde voor kwaadwillenden. Antivirus (AV) filters bieden geen afdoende bescherming: men kan ervan uit gaan dat men op netwerkniveau al malware heeft zonder dit te bemerken. Het kan een hele tijd duren voordat de malware zodanig actief wordt dat men aan bijvoorbeeld logbestanden ziet dat er iets mis is.

Het is geen gemakkelijke opgave om dit (marginaal) afwijkende gedrag van netwerkverkeer gemakkelijker, sneller en goedkoper te detecteren en dan ook direct (automatisch) maatregelen te treffen. Buiten de technische middelen heeft men ook zeer schaarse expertise nodig, en beide hebben hun prijs. Wellingham Group biedt hiervoor de volgende producten en diensten aan, ieder met hun eigen insteek.[/column_two_thirds]
[column_third_last]cyber-security[/column_third_last]

hexis-hawkeye-ap

Hexis / HawkEye AP: event data warehouse met open architectuur en big data analytics

Voor security, compliance en risk management moet u gegevens in een heel specifieke vorm opslaan. Het gaat in dat geval om veel kleine records met een timestamp, die met een relationele database niet performant en kostenefficiënt opgeslagen kunnen worden. HawkEye AP van Hexis Cyber Solutions biedt een gespecialiseerde oplossing voor dit complexe probleem: het verzamelt event data, slaat ze op en analyseert ze.

De opgeslagen gegevens kunnen bewerkt worden voor specifieke auditvereisten, zoals EU-dataretentie, ISO 27002, HIPAA, Sarbanes-Oxley en PCI DSS, waardoor u tijd uitspaart om aan wettelijke vereisten te voldoen. De gebruikersinterface is webgebaseerd en laat toe om met drag-and-drop bewerkingen geavanceerde dataflowmodellen op te stellen en ad hoc in te zoomen op big data. Dankzij de open architectuur werkt HawkEye AP samen met diverse andere software, zoals endpoints en netwerksystemen, storage, mobiele oplossingen, andere SIEM’s, callcentertoepassingen enzovoort.

[button color=”orange” url=”/it-cyber-security/hawkeye-ap”]Meer informatie over Hexis Cyber Solutions / HawkEye AP[/button]


hexis-hawkeye-G

Hexis / HawkEye G: detectie en automatische verwijdering van geavanceerde bedreigingen

Aanvallers werken slimmer en heimelijker dan ooit. Ze omzeilen perimetergebaseerde beveiligingen om uw netwerk binnen te dringen. Geen enkele antivirusoplossing werkt 100%, zodat u moet veronderstellen dat uw netwerk geïnfecteerd is door malware of advanced persistent threats (APT). Een inbraak kan maanden of jaren onontdekt blijven en significante schade berokkenen.

HawkEye G van Hexis Cyber Solutions detecteert cyberbedreigingen in uw netwerk, analyseert ze en kan malware automatisch verwijderen zonder impact op uw business. De oplossing bouwt voort op bestaande beveiligingssystemen, zoals SIEM, DLP en DPI, voor realtime en historische events. De webgebaseerde interface is gebruiksvriendelijk en laat visuele tooling toe. U krijgt realtime bescherming tegen de nieuwste bedreigingen door nieuwe analytics, tegenmaatregelen en softwareupdates in de cloud.

[button color=”orange” url=”/it-cyber-security/hawkeye-g”]Meer informatie over Hexis Cyber Solutions / HawkEye G[/button]