Ondanks een ongeldigverklaring van het Europese Hof in april van dit jaar van de Nederlandse bewaarplicht voor telecomgegevens, blijft de wet van kracht.

findit1Volgens het kabinet is de bestaande wet onmisbaar voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten, zoals terrorisme. Voorgesteld wordt nu wel om de toegang tot de opgeslagen gegevens strikter te maken, en de tijdsspanne afhankelijk te maken van de (mogelijke) strafmaat. Tevens zal een Officier van Justitie slechts na tussenkomst van een rechter-commissaris toegang kunnen krijgen, dit is in de huidige wetgeving niet het geval.

Het kabinet is voornemens om het voorstel binnenkort voor te leggen aan het parlement, waar het naar verwachting wel een meerderheid zal halen ondanks bezwaren van de oppositie.